Главная » Файлы » Әр түрліCтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Қазақ тілінен бақылау тесттер 9 сынып (жауаптарымен)
[ Скачать с сервера (29.5 Kb) ]

Еще больше материалов по этой теме можно найти здесь » [Тест сұрақтар]
16.01.2018, 12:27

Қазақ тілінен І жартыжылдық бақылау тесттер 9 сынып (жауаптарымен)
I нұсқа
1.Ыңғайлас салалас құрмалас сөйлемнің жалғаулықтарын көрсетіңіз
А. алайда В. кейде Г. да/де Д. сондықтанЕ.бірісе

2. Сеніңәкеңніңшешесісағанкімболады?

А. қарындасВ.әпке Г. атаД.әжеЕ.жиен

3. Ежелгіқаланыңатаунтабыңыз

А. Тараз В. Алматы Г.Астана Д. Қарағанды Е. Қостанай

4. Біздіңжерлесімізкім?

А. Абай В. А.Байтұрсынов Г. С.Сейфуллин Д. Ж.Жабаев Е. М.Әуезов

5. Ашықбуыннанқұрылғансөзді тап

А.көктем В. қызметГ.далада Д. сатып Е. шығыс

6. Бастауышы бар сөйлемдердіқалайатайды?

А. толымды В. жай Г. жақты Д. анықтауыш Е. құрмалас

7. Жайшырайдатұрғансөзді тап

А. ақшыл В. қызылырақ Г. жап-жасыл Д. үлкен Е. биігірек

8. IV-X ғасырлардаТүркістанқалайаталған

А. Тараз В. Фараб Г. Шабғар Д. Йасса Е. Отырар

9. «Пайдаболған» дегенсөздіңаудармасын тап

А. расположен В. сохранен Г. развит Д. появилось Е. польза

10. Әйгілітүрколог, Шығыстызерттеушіғалым

А. В.В. Радлов В. Ш.Уалиханов Г. Қ.Сатпаев Д. Ы. Алтынсарин Е. Ә.Қастеев

11. Қазақхандығыныңеңжоғарыбилеушісікім?

А. сұлтан В. хан Г. батыр Д.ақын Е. би

12. Құрмалассөйлемніңнешетүрі бар

А. 5 В. 4 Г. 3 Д. 2 Е. 6

13. Елтабаныңортасында не бейнеленген?

А. қоспырақ В. күн Г. шаңырақ Д. ұлттықөрнек Е. жұлдыз

14. Бастауыш пен баяндауыштанғанақұралғансөйлемніңтүрін тап

А. жақты В. жайылма Г. жалаң Д. жақсыз Е. атаулы

15. Ағаныңәйелінқалайатайды?

А. апа В. жеңге Г. немере Д. әже Е. қарындас

16. Қатыстық сын есімді тап

А. биік В. жасыл Г. сұлу Д. қарлы Е. тұщы

17. Сөйлемніңалдындатұрғанқаратпасөздітабыңыз

А. Сеніңатыңкім, балам? В. Қайрат, сеніңжасыңнешеде? Г. Кел, балалар, оқулық!

Д. Кеше жаңбыржауды. Е. Қап, әттеген-ай!

18. Күрделісөздітабыңыз

А. күн В. дәптер Г. балмұздақ Д. немере Е. балалар

19. Жалқызатесімдітабыңыз

А. Қала В. Шығыс Г. Аудан Д. Тараз Е. Ауыл

20. Ер жігіттіңжүйрікаты

А. қанаты В. қуаты Г. серігі Д. оты Е. сұсы

2.Барған, сөйлер есімшелі сөздерді септеңдер
3. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер:
1. Қ. Сәтбаев кім, ол қай жерде дүниеге келген?
2. Қаныш Имантайұлы қай оқу орнын бітірді?
4. «Мамандық» сөзін тәуелдеңдер

Қазақ тілінен І жартыжылдық бақылау тесттер 9 сынып
II нұсқа

1.Ахмет Йасауи кесенесі қай қалада сақталып қалған?
А.Түркістан В.Отырар С.Тараз Д.Алматы Е.Ақтау

2. Сұраулы сөйлемдерге байланысты қойылатын тыныс белгісін табыңыз

А. Сызықша В.Нүкте С.Үтір Д. Нүктелі үтір Е. Сұрау белгісі

3. Себеп- салдар салалас құрмалас сөлемнің жалғаулықтарын табыңыз

А. Біресе В. Және С. Бірақ Д.Кейде Е. Сондықтан

4. Қазақстан Республика Елтаңбасының авторы кім?

А. О.Сүлейменов В. Ш.Қалдаяқов С. Ш.Ниязбеков Д. Ә.Қастеев Е. М.Әлімбаев

5. Екі немесе бірнеше жай сөйлемнен құралып, күрделі ойды білдіретін сөйлемді қалай атайды ?

А. Жай В. Құрмалас С. Лепті Д. Жақты Е. Толымды

6. Тек ашықбуындысөздікөрсетіңіз

А. Арман В. Баламен С. Қалаға Д. Өрт Е. Дәптер

7. Қазақотбасындаұлдыңбаласынқалайатайды ?

А. Немере В. Жиен С. Іні Д. Аға Е. Нағашы

8. Жалпызатесімдітабыңыз

А. Астана В. Көксерек С. Асхана Д. Балқаш Е. Арал

9. Сәби тез жүріп кету үшінжасалатынсалт- дәстүрдіатаңыз

А. ШілдеханаВ.ҚырықынаншығаруС.Бесікке салу Д.ТұсаукесуЕ.Үйленутойы

10. Бастауышыжоқсөйлемніңтүрінтабыңыз

А. Жақты В. Жақсыз Г. Құрмалас Д. Жай Е. Жайылма

11. Реттік сан есімдікөрсетіңіз

А. Он төрт В. Елу С. Бесінші Д. Екібүтіноннанекі Е. Жүзденастам

12. Қазақхалқыныңдүниетанымындағыжетіырысқа не жатады

А. Адамныңақылы В. БайлығыС.Сөзі Д. Аты Е. Өнері

13. ҚазақстанРеспубликасыныңРәміздеріқабылданғанжылы

А. 1991 ж. В. 1992 ж. С. 1993 ж. Д. 1994 ж. Е. 1995 ж.

14. «Қаладан» сөзіқайсептіктетұрғанынанықтаңыз

А. Атау В. Көмектес С. Ілік Д. Шығыс Е. Жатыс

15. Қыстаауарайықандайболатынынанықтаңыз
А. ЖылыВ.Әдемі С. Қызық Д. Суық Е. Жаңбырлы

16. Үндестікзаңынабағынбайтынқосымшасы бар сөздітабыңыз

А. Үйге В. Ағаштікі С. Талапты Д. Мектепте Е. Балалар

17. Ыңғайлассалаласқұрмалассөйлемніңжалғаулығынкөрсетіңіз

А. Бірақ В. Содықтан С. Бірде Д. Және Е. Өйткені

18. Сөздердіңорынтәртібідұрыссөйлемдікөрсетіңіз

А.Боладытоғайдаәртүрліаңдар. В Әртүрлітоғайдааңдарболады С. Аңдарболадыәртүрлітоғайда

Д. Тоғайдаәртүрліаңдарболады. Е. Аңдарәртүрлітоғайдаболады.

19 Антоним сөздіанықтаңыз

А. Үлкен –дәу В. Көне – жаңа С. Таза - әдемі Д. Жалқау – ақылды С. Көне –ежелгі

20. Құрмалассөйлемдікөрсетіңіз

А. Ел іші- алтын бесік В. Еңтәттісі – тіл С. Көпоқысаң- көпбілерсің Д. Жастарәнайтты, биледі.

2. Төмендегі сұрақтарға жауап беріңдер:
1.Ш.Уалиханов кім және қай жерде дүниеге келді?
2.Ш.Уалиханов қандай еңбектер жазған?
3. Барған, келмек есімшелі сөздерді септеңдер
4.« Құрметте» сөзін жіктеу

 

І жартыжылдық бақылау жұмыстарының кілттері
 


І нұсқа


ІІ нұсқа
10А

11В

12Г

13Г

14С

15В

16Д

17В

18Г

19Д

20А
10В

11С

12А

13В

14Д

15Д

16В

17Д

18Д

19В

20С

Категория: Тест сұрақтар | Добавил: Admin
Просмотров: 9947 | Загрузок: 369 | Рейтинг: 5.0/1
Всего комментариев: 0
Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]