Главная » Файлы » РефератыCтуденты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны

Кәсіпорын экономикасы пәнінен тест сұрақтары


Еще больше материалов по этой теме можно найти здесь » [Экономика]
08.02.2012, 23:21
Тест сұрақтары
I-вариант
1.Экономикалық талдауға қандай анықтама беруге болады?
А. адамдар арасындағы ақшалай келісімшарт,айырбасқа байланысты қызмет түрін белгілейді.
В. әр түрлі тауарларды өндіру, адамдардың күнделікті өмірде тұтынуы
С. адамдардың күнделікті өмірде тұтыну мен өндіріс салалары міндеттерін жүзеге асыратын ғылым
Д, Бәр жауап дұрыс

2.Ғылыми абстракция дегеніміз не?
А, Зерттеу пәнін жеке, кездейсоқ, дара құбылыстардан түсінігімізді оқшаулау
В. кадрларды үгіттеу, оларды жұмыса қабылдау
С. өндірісті басқару процесін ұйымдастыру
Д. категориялардың жиынтығы

3.Жинақтау дегеніміз не?
А. еңбекақы төлеу
В, Экономикалық құбылыстардың жеке элементтерін жіктеп, оның біртұтастығын зертеу
С. экономикалық механизмдер және қажеттіліктер
Д. экономикалық құбылыстардың, жеке элементтерге жіктеп оның құрамдас бөлігін зерттеу

4.Экономикалық категориялар дегеніміз не және оған жататындар?
А. бұл тауарлар мен қызме, өндіру,өткізу
В. табиғаттың сыйы, адамдар еңбегі, еңбек көлемі, факторлар жатады
С, Өмірдің нақты жағдайда теориялық тұрғыдан сипаттайтын логикалық түсінік, тауар,баға, сұраныс, ұсыныс
Д. шаруашылық жүргізудің нақты тарихи нысандарының даму заңдары

5.Экономикалық жүйе қандай ұғымды білдіреді?
А. басқару
В. ұйымдастыру
С, Біртұтас
Д. байланыс

6.Аралас экономикалық жүйе қандай сипатта болады?
А. бәсекелестік сипатта
В, Меншіктің бірнеше түрі болады, орталықтандырылған жүйе, нарықтық экономикалық жүйе қатар жүреді
С. ұсынылып отырған өнімнің артықтығын сипаттайды
Д. қазірде бола жатқан өзгерістер маңызды рөль атқарады

7.Экономикалық қор дегеніміз не?
А, Тауар өндіру мен қызмет көрсетуде қолданылатын табиғи игіліктер
В. экономикалық құбылыстардың жеке элементтерге жіктеп оның біртұтастығын зерттеу
С. негізгі қорлардың ақшалай бағалануы
Д. дұрыс жауабы жоқ

8.Қаржылық жағдайда талдауды нешеге бөледі және қандай?
А. ұйымдастыру, басқару
В. жіктеу, біртұтас белсендігін арттыру
С, Ішкі және сыртқы
Д. қаржылық талдау

9.Көлденең талдау қалай аталады?
А. екіншісін біріншісіне ауыстыру
В Есеп берудің әрбір позициясын өткен кезеңмен салыстыру
С. үлес салмағын өлшеу, таңдау
Д. әрбір есеп позициясының жалпы нәтижеге тигізетін әсерін айқындай отырып қорытынды жасау

10.Капиталдың жалпы айналымдылық коэффицентінің формуласы?
А,
В.
С.
Д.

11.Кәсіпорынның іскерлік белсенділігінің көрсеткіштері?
А, Бағалау мен талдау
В. қаржылық талдаудың қорытынды есебі
С. дұрыс жауабы жоқ
Д. бәрі де дұрыс

12.Өтімділік дәрежесіне яғни ақша қаражатына айналу жылдамдығына байланысты кәсіпорын активтері қандай топтарға бөлінеді?
А. ең өтімді активтер, тез өтелінетін активтер
В. баяу өткізілетін активтер, қиын өткізілетін активтер
С, а,в жауаптары дұрыс
Д. дұрыс жауабы жоқ

13.Ағымдағы активтер немесе айналым капиталының бір айналымдылық ұзақтығы коэффиценті?
А.
В.
С, =
Д.

14.Ағымдағы активтердің бір айналымдылық капиталының коэффиценті
А,
В.
С.
Д.15.Дайын өнімнің айналымдылқ коэффиценті
А,
В.
С.
Д.

16.Өнімді сатудан түскен табыс өткен жылы 24392,есеп беру жылы 23179 болған,осының ауытқуын тап?
А, -1213
В.+4217
С. 47560
Д.+1213

17.Іскерлік белсенділік индексі
А
В,
С.
Д.

18.Қысқа мерзімді міндеттемелерге нелер жатады?
А. меншікті капитал
В. активтер және пасивтер бөліміндегі міндеттемелердің барлығы
С, қысқа мерзімді несиелер мен заемдар және жұмыскерлерге арналған қарыздар
Д. тұрақты және ауыспалы міндеттер

19.Тұрақты өсу коэффиценті формуласы
А.
В.
С,
Д.

20.Табыс дегеніміз не?
А, Активтердің артуы, капитал меншігіне көбеюіне әкелетін міндеттердің кемуі
В. пассивтің жоғарлауы
С. өндіріс құрылымы, жинақтаушы
Д. меншікті капиталдың көбеюі

21.Табыстың неше абсолюттік көрсеткіштері бар?
А. 2-ұзақ мерзімді және қысқа мерзімді
В. 4-еңбек, табыс, жер, рента
С, 2-Өнімді өткізуден алынатын табыс
Д. ұзақ мерзімді актив және меншік капитал

22.Өндіріс бағдарламасын жоспарлауда неше өлшемдер қолданылады?
А, Табиғи, еңбек, құндық
В. жер,ресурстар
С. кадрмен жұмыс жасау
Д. дұрыс жауабы жоқ

23.Меншік капиталы-
А, Субъектінің өз міндеттемелерін шегеріп тастағаннан кейінгі активтер
В. кассадағы және банк шоттарындағы қолма қол ақша
С. субъектінің табыс алу жөніндегі негізгі қызметі
Д. өткен жағдайларда пайда болған кәсіпорын міндеттемесі

24.Қалдық құны дегеніміз не?
А. жабдықты ломға тапсырған сәттегі жасалған материалдардың құны мен оны жоюға жұмсалған шығындардың айырмасы
В. негізгі қорларды бағалау сәтіндегі өзгерген жағдайларды ескергендегі құны
С. материалдық және рухани игіліктерді өндіру процесіндегі қалдық
Д, Алғашқы құнмен амортизациялық төлемдер арасындағы (тозу құнының ) айырмасы

25. Қаржылық жоспар дегеніміз не?
А. өнімді өткізу, тиеу
В, Белгілі бір уақыт мерзіміне объектіні дамыту үшін жасалған модельдеу процесі
С. жеке процестермен жұмыс жасау
Д. прогрессивті техника

Тест сұрақтары
II-вариант
1.Экономикалық заң дегеніміз не?
А. категориялар жиыны
В. адамдардың қажеттілігін тұрақты түрде өтеу
С, Қоғам дамуындағы материалдық игілікті өндіру, бөлу, айырбастау
Д. Д.Ж-те қолданылатын табиғи игіліктер

2.Жалпы экономика дегеніміз не?
А. адамдар арасындағы ақшалай байланыс
В. әр түрлі тауар өндіру
С. байлық туралы ғылым
Д, Бәр жауап дұрыс

3.Экономикалық жүйенің басты міндеті?
А. халықтың әл ауқатын арттыру
В. біртұтастықты сақтау
С. аралас экономиканы ұстау
Д, Шектеулі өндірістік ресурстарды тиімді пайдалану жолымен әдісін табу

4.Уақыт мөлшері деп-
А, Белгілі бір жұмысты бір жұмысшының орындауға кеткен жұмыс уақытының шамасын айтады
В. өндіріс кәсіпорындарының өнім өндіру мен өткізуге жұмсаған ағымдағы уақыты
С. шығындарды есептеуге кеткен уақыт шамасы
Д. цехтардағы өнім шығынын есептеудегі бір жұмысшының кеткен уақыты

5.Факторлық талдау бұл-
А. салыстырмалы шамалар
В. барлық көрсеткіштер пайыз болуы керек
С, Жекелеген факторлардың қорытынды көрсеткіштеріне тигізетін әсерін зерттеулерді анықтау және реттелмеген тәсілдері көмегімен табу
Д. бәсекелес фирманың көрсеткіштерімен салыстыру


6.Кәсіпорынның іскерлік белсенділігінің көрсеткіштеріне қанша коэффицент жатады?
А. 10
В. 9
С. 12
Д, 13

7.Қаржылық қызмет-
А.субъектінің табыс алу жөніндегі негізгі қызметі
В, Меншіктік капитал мен қарыз қаражаттарының құрамы мен мөлшерін өзгеріске ұшырайтын субъектінің қызметі болып табылады
С. ұзақ мерзімді активтерді сатып алу және сату, өтелінетін несиелерді беру және алу
Д. субъектінің өз міндеттемелерін шегеріп тастағаннан кейінгі активтер

8.Жалпы табысқа әсер ететін маңызды фактор?
А. дайын өнім
В, Өндірістік өзіндік құн
С. жалпы табыс
Д. кезең шығындары

9. дегеніміз не?
А, Капиталдың жалпы айналымдық коэффиценті
В. авансталған капитал
С. меншікті капитал айналымының коэффиценті
Д. жалпы пайда

10.Ағымдағы активтердің бір айналымдылық ұзақтығының коэффиценті?
А.
В.
С,
Д.11.Бекіту коэффиценті-
А.
В,
С.
Д.

12.Дебиторлық борыш-
А.
В.
С.
Д,

13.Негізгі қызметтердің табысы-
А,
В.
С.
Д.

14.Экспресс талдаудың неше кезеңі бар?
А, 3
В. 2
С. 5
Д. 2

15.Айрықша акция бойынша девиденттер-
А.
В.
С,
Д.16.Акцияның сатып алу бағасы-
А.
В.
С,
Д. дұрыс жаубы жоқ

17.Салыстырмалы –көрсеткіштерге мыналардың қайсысы жатады ?
А. негізгі қызметтен алынатын табыс,жалпы өнім
В, жалпы активтер,өнімдер,ақша қаражаттары
С. табыс,өнім
Д. өнімді өткізуден түскен табыс,жалпы табыс

18.Жабдықтың немесе құрылыстың сатып алынған көтерме сауда бағасы
А,
В.
С.
Д.

19.Экономикалық жүйенің модельдері
А. орталықтан басқарылатын жоспрлы экономикалық жүйе
В. нарықтық экономикалық жүйе
С. аралас экономикалық жүйе
Д, Жауаптың бәрі дұрыс

20.Акцияның құндылығы-
А.
В,
С.
Д.

21.Кәсіпорындағы экономикалық жоспарлау дегеніміз не?
А, Белгілі бір уақыт аралығында кәсіпорын қызметінің экономикалық көрсеткіштерін сипаттайтын және алдын ала болжайтын модельдеудің әдісін айтады
В.салыстырмалы шама арқылы өндірістің экономикалық жақтарын қарап жазу
С. өндірістің жалпы көлемі, еңбек өнімдерінің арту дәрежесі
Д.шаруашылық субъектілердің жоғарылау сипаты

22.Жоспарлауда пайдаланылатын көрсеткіштер қандай?
А. ауыспалы және тұрақты
В. салыстырмалы және абсолютті
С, Сандық, сапалық және көлемдік, үлестік
Д. көлемдік, үлестік, абсолюттік

23.Кәсіпорынның төлем қабілеттілігі деп
А.экономика теориясы мен практикасында перспективті болу
В, оның дер кезінде өзінің барлық міндеттемелері бойынша төлемдер жүргізуге дайын екендігін білдіреді
С. циклдің және басқа кездейсоқ әсерлерді жою үшін
Д. динамикалық және статистикалық көрсеткәштер

24.Кәсіпорынның перспективті көрсеткіштерін бағалау үшін қандай көрсеткіштер пайдаланылады?
А. циклдік және кездейсоқ
В. уақытша бос ақша-ақша қаражатын капиталға айналдыру
С. меншікті капитал өнімді өткізуден түскен табыс
Д, Өтімділіктің динамикалық және статистикалық көрсеткіштерді пайдаланады

25.Табыс табу қабілеттілігі дегеніміз не?
А. инвестиция табу
В. өнім өткізу
С, Болашақта кәсіпорын негізгі қызметінен тұрақты табыс алу қабілеттілігі
Д. күрделі шығындар бойынша пайда кіру

Тест сұрақтары
III-вариант
1. Қаржылық жағдайды талдау неше сатыдан тұрады?
А. 2
В, 3
С. 4
Д. 5

2.Мына элементтің қайсысы қаржылық талдауға жатады?
А. есеп саясаты
В. меншікті капитал
С, Бухгалтерлік баланс
Д. жарғылық қор

3.Экономикалық процесті танып білудің 5 әдісінің бірі
А. бухгалтерлік баланс
В. резервтік қорлар
С. жүйелеу
Д, Талдау

4.Қоғам өмірінің нақты жағдайларын теориялық тұрғыдан сипаттайтын логикалық түсініктер
А, Экономикалық категориялар
В. экономикалық түсініктер
С. экономикалық заңдар
Д. экономикалық талдау

5.Экономикалық заңдар неше бөлікке бөлінеді?
А, 2
В. 4
С. 6
Д. 3

6.Әр түрлі оқиғалардан, құбылыстардан логикалық пайымдау жасап, жалпы ортақ қағида шығару не деп аталады?
А. жинақтау
В, Индукция
С. дедукция
Д.талдау
7.Тауар қызмет атқару және басқа да игіліктерді өндіру процесінде пайдаланылатын табиғи әлеуметтік және рухани күштердің жиынтығы
А. қорлар
В. құн
С, Өндіріс ресурстары
Д. капитал

8.Негізгі капитал нарық құны бойынша қанша әдіспен бағаланады?
А. 4
В. 3
С. 2
Д, 5

9.Айналым қаражатын бекіту коэффиценті
А.
В.
С.
Д,

10.Өнім сатудан түскен табыс
А.
В,
С.
Д.

11.Бір акцияның баланстық құны
А,
В.
С.
Д.

12.Дивидендтерді төлеу көрсеткіштері

А.
В,
С.
Д.

13.Тікелей талдау деп-
А. есеп берудің әрбір позициясын өткен кезеңмен салыстыру
В. шамаларды бірлік ретінде көрсету
С, Есеп позициясының жалпы нәтижеге тигізетін әсерін айқындай отырып,қорытынды қаржылық көрсеткіштің құрылымын анықтау
Д. дұрыс жауабы жоқ

14.Акцияның сатылу бағасы-
А.
В.
С.
Д,

15.Есепті жылдың басы мен соңындағы кәсіпорынның қаржылық жағдайын сипаттайтын элемент-
А. ресурс
В, Баланс
С. құн
Д. капитал

16.Табыс қанша қызмет атқарады?
А, 2
В. 5
С. 3
Д. 4

17.Негізгі қорларды бағалау сәтіндегі өзгерген жағдайларды ескергендегі құны
А, Қайта құру құны
В. бастапқы құн
С. жою құны
Д. қалдық құны

18.Меншік капиталының айналымдылық коэффиценті
А.
В.
С,
Д.

19.Өндірістік қорлардың табыстылық деңгейі
А.
В,
С.
Д.

20.Кәсіпорындар заемдар мен кредиторлық қарыздар бойынша міндеттері
А. баланс
В. капитал
С. актив
Д, Пассив

21.Абсоютті өтімділік коэффиценті деп
А, Ақша қаражаттарымен тез өткізілетін бағалы қағаздардың мерзімді және қысқы мерзімді міндеттемелерге қатысы ретінде есептеледі
В. ақша қаражатының құрамына алдыңғы көрсеткіштеріне дебиторлық барысы түседі
С. өз уақытында есеп жүргізу жағдайларында болатын төлемдік мүмкіндігін көрсетеді
Д. ағымдағы міндеттердің қандай бөлігі жедел өтелу керек екендігін көрсететіні төлем қабілеттілігі
22.Жалпы өтеу коэффиценті
А. ағымдағы өтімділік, орташа дебиторлық
В, Өтімді құралдар жедел және қысқа мерзімді міндеттеменің сомасын өтейтінін белгілеуге мүмкіндік береді және кәсіпорынның өзінің қысқа мерзімді қарыздары бойынша тез есепке алу қабілеттілігін дәлелдейді
С. берілген шектеу өтімді құралдарға, өндіріс циклінің ұзақтығы, тауарлы материалдық құндылыұтар қорлары
Д. дұрыс жауабы жоқ

23.Жоспарлаудың сандық көрсеткіштері немен сипатталады?
А. өндіріс рентабельділігі
В. қор қайтарымы
С, Абсолютті шамамен
Д. салыстырмалы шамамен

24.Сандық көрсеткіштерге жататындар
А. қор қайтарымы
В. шикізат шығыны, қаржы шығыны
С. өнімнің өзіндік құны. өнім сапасы
Д, Жалпы қнім көлемі, өткізу көлемі, жұмыскерлер саны, еңбек ақы қоры және т.б.

25.Үлестік көрсеткіш дегеніміз-
А. абсолютті шамасы
В. рентабельділік, қор қайтарымы
С. өнімді өткізу жоспары, қаржылық жоспар
Д, екі немесе бірнеше өзара байланысқан көрсеткіштерінің қатынасын белгілейдіТест сұрақтары
IV-вариант
1.Экономикалық процестеді танып білудің қанша әдістері бар?
А, 5
В. 4
С. 7
Д. 3

2.Баланс пассивтері оларды қайтару, төлеу уақытының мерзіміне байланысты неше топқа бөлінеді?
А. қиын өткізілетін активтер, баяу өткізілетін активтер
В, Тұрақты, ұзақ және қысқа мерзімді міндеттемелер мен неғұрлым тезірек төленуге тиісті міндеттемелер
С. мерзімді капитал мен ұзақ мерзімді инвестицияла
Д. тұрақты және ауыспалы міндеттемелер

3.Адамдардың табиғи заттарға әсер ете отырып, материалдық немесе рухани игіліктерді өндіру процесі
А. капитал
В. негізгі қор
С. ресурс
Д, Өндіріс

4.Экономикалық қор деген не?
А. тауарды бөлу және айырбастау
В. өмірдің нақты кезеңдерін анықтау
С, Тауар өндіру мен қызмет көрсетуде қолданылатын табиғи игілік
Д. өндіріс нәтижесінде алатын еңбек құралдары

5.Трендтік талдау деп
А, Барлық көрсеткіштер 100 пайыз
В. екіншісіне біріншісін аудару
С. үлес салмағын өлшеу,таңдау
Д. дұрыс жауабы жоқ

6.Үлестік көрсеткіш ол-
А. сапалық және сандық көрсеткіштер
В. көлемдік көрсеткіш
С. үздіксіз көрсеткіш
Д, Екі немесе бірнеше өзара байланыстың көрсеткіштерінің қатынасын белгілейді

7. дегеніміз не?
А. айналым қаражатын бекіту коэффиценті
В. өнімнің қор сыйымдылық коэффиценті
С. таза табыс
Д, Негізгі қорлардың орташа құны

8.Ақша қаражатының айналым кезеңдері
А.
В,
С.
Д.

9. қандай формула?
А. материалдық айналым қаражатының коэффиценті
В. ағымдағы активтердің айналымдылық коэффиценті
С, Айналым қаражатын бекіту коэффиценті
Д. дайын өнімнің айналымдылық коэффиценті

10. -?
А, Бір акцияға түскен таза табыс
В. таза табыс
С. айрықша акциялар бойынша дивидендтер
Д. тұрақты өсу коэффиценті

11.Экономикалық жүйенің басты мақсаты?
А, Халықтардың әл-ауқатын арттыру
В. аралас экономиканы дамыту
С. шектеулі ресурстарды тиімді пайдалану жолдары мен әдістерін табу
Д. нарықты жақсарту

12.Қаржылық тұрақтылық коэффиценті
А. қарыз қаражаты мен ұзақ мерзімді міндеттемелер
В. баланс бойынша есептеулер жүргізу
С. интинсивті пайдалану өндірісті жаңарту коэффиценті
Д, Меншікті капиталды, ұзақ мерзімді міндеттемеге қосып, авансталған капиталға бөлу арқылы шығарамыз

13.Табыстың көрсеткіштері неше топқа бөлінеді?
А. 5
В, 3
С. 2
Д. 4

14.Экономикалық жүйе нені білдіреді?
А. ұйым
В. кәсіпорын
С. достық
Д, Біртұтас

15.Негізгі қызметтердің табысы
А,
В.
С.
Д.

16.Істегі капиталдың айналымдылық коэффиценті
А.
В,
С.
Д.

17.Талдау сөзінің мағынасы
А. құрастыру, біріктіру
В, Бөлшектеймін, білемін
С. кәсіпорынды бөлшектеу
Д. біртұтас

18. дегеніміз не?
А. сатылған өнімнің толық өзіндік құны
В. айналым қаражытын бекіту қаражаты
С. өнімді сатудан түскен табыс
Д, Өнімдік қорлардың орташа құны

19. дегеніміз не?
А, Дивидендтер
В. таза табыс
С. шығындар
Д. дивидендті төлеу коэффиценті

20.Алғашқы құн мен амортизациялық төлемдер арасындағы айырмасы
А, Қалдық құны
В. қайта құру құны
С. жою құны
Д. бастапқы құн

21.Баланс активтерінің құрамы мен құрылымының динамикасын талдау деп
А. уақытша қаражаттық қиындықтардың азаятындығын көрсетеді
В, Кәсіпорынның барлық мүліктерінің және оның жекелеген түрлерінің
абсолютті және салыстырмалы артуы және кемуі
С. бұл кезде кәсіпорын мүлкінің келіп түсуі, оны сатып алу және оның құрылуы да мүмкіндік бермейді
Д. ол капитал жетпегенде ғана шеттен капитал тартады

22.Сапа дегеніміз не?
А. дебиторлық борыштың мөлшерлі мезгілін сипаттау үшін керек
В. қаржылық тұрақтылық жоғары, қиындықтар азаятынындығын көрсетеді
С, Бұл осы қарызды толығымен қайтарып алу ықтималдығы, ол қарыздың қалыптасу мерзіміне байланысты болады
Д. дұрыс жауабы жоқ

23.Тәуелсіздік коэффицентінің формуласы қандай?
А. капиталдан аламыз ақша қаражатын
В. ақша қаражатын бөлеміз дебиторлық борышқа
С. меншікті капитал мен қатыстырылған капитал қатынасы
Д, Меншікті капитал мен авансталған капиталдың қатынасы арқылы шығады

24.Тәуелділік коэффиценті-
А. банктер мен инвесторлар арасындағы айырма
В, Қатыстырылған капитал мен авансталған капитал қатынасын айтамыз
С. меншікті капитал мен авансталған капитал
Д. қаржылық есеп беру мен ұзақ мерзімді міндеттемелер капиталы

25.Қаржыландыру коэффиценті-
А, Қатыстырылған капитал мен меншікті капитал қатынасымен шығады
В. ауыспалы шығын мен ұзақ мерзім міндеттемелер
С. ақша қаражаты мен меншікті капитал қатынасы
Д. ұзақ мерзімді міндеттемелер қосылған активтер
Категория: Экономика | Добавил: Admin | Теги: экономика, пәнінен, экономикасы, Кәсіпорын, СҰРАҚТАРЫ, тест
Просмотров: 9347 | Загрузок: 0 | Комментарии: 2 | Рейтинг: 4.0/6
Всего комментариев: 2
2 Байеке  
тамаша

1 Байеке  
өте керемет

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.
[ Регистрация | Вход ]